Pavlína

Včera jsem zažila zázrak 🙂 Pročítala jsem so znovu v kurzu nějaké informace a už vlastně předtím jsem se rozhodla, že budu nepříjemné situace s manželem, do kterých jsem se stejně dostala pouze svou zaujatostí a ukazováním toho, jaký je on, řešit jinak. Opravdu tak, jak mi často přicházelo, že mám projevovat vlídnost a laskavost. Dlouho jsme si spolu večer povídali a manžel pak řekl, že mu bylo velmi příjemné si se mnou takto povídat, byla jsem při jeho reakcích jak v Jiříkově vidění :-)) Je to pro mě samotnou velké povzbuzení pokračovat v započatém a s opravdovou vděčností v srdci se moc těším na vše, co se naučím! Pavlína